Montessori Eğitim Süreci Hakkında

Montessori eğitimleri bu tekniğin kullanıldığı sayısız ortamda çocuklara fayda sağlamaktadır. Montessori eğitim nedir diyenlerin öncelikle eğitim modelinin tarihçesini bilmeleri gerekmektedir. Dolayısıyla bu eğitim modelini uygulamak isteyen eğitmenlerin ya da ebeveynlerin de sertifika eğitimi sürecinde kuramsal bilgileri alacakları söylenebilmektedir. Montessori eğitim yaklaşımında çocukların neleri sevip sevmedikleri ortaya çıkarılmaktadır. Yalnızca bu çocukların kendi kendine öğrenme prensipleri yerine getirilmemektedir. Bunun yanı sıra kendilerini rahatça ifade edebilecekleri bir ortam da hazırlanmaktadır. Montessori tekniklerinin anlaşılması için kuramın temelinde ne gibi detayların yer aldığının öğrenilmesi mühimdir. İşte Dr. Maria Montessori tarafından 1900’lü yıllarda geliştirilen bu eğitim yaklaşımının birden fazla psikolojik etmeni göz önünde bulundurduğu belirtilebilmektedir.

Dr. Maria Montessori çalışmalarında çocukların hangi eğitim modellerinde daha rahat ve etkin olabildiklerini incelemiştir. Bu sebeple Montessori eğitim modelinde özgür bir ortamın yanı sıra etkin bir aktivite ortamı oluşturulmaktadır. Bu yaklaşımının prensiplerine bakmadan önce belirtilebilecek birkaç olgu vardır. Örneğin çocukların baskıcı, yorucu ya da yaratıcılığa engel teşkil eden ortamlarda kendilerini geliştirmeleri kısıtlı olmaktadır. Bunun haricinde sürekli olarak olumsuz tepkilerin ya da cezaların verilmesi çocukların gerçeği ayırt etmelerini sağlamayabilmektedir. Tam aksine kendileri keşfedemedikleri durumlarda çocukların onlara dayatılan şeyleri doğru ya da yanlış olarak benimsedikleri görülmektedir. İşte Montessori eğitim prensipleri arasında bu gibi ödül, ceza, öğretmen masası ya da baskıcı etkinliklerin sevilmediği gözlemlenmiştir. Bunun ardından Dr. Maria Montessori, çocuklara kendi kendine öğrenme ortamının sunulacağı bir yaklaşım oluşturmuştur.

Montessori Eğitim Modelinin Temel Hedefi Nedir?

Montessori eğitim modelinin temel prensipleri 5 adettir. Bunların arasında öncelikle kendi kendine eğitim prensibinden bahsedilmelidir. Montessori eğitim nedir dendiğinde mutlaka çocuğun kendi kendine öğrenme metoduna dahil edildiği söylenmelidir. Bu sayede çocukların kendi sorumluluklarını üstlenme becerileri gelişmektedir. Doğru ve yanlış olanı ayırt etmede kendi keşiflerinden yola çıkmaları mühimdir. Elbette fiziksel ya da psikolojik açıdan tehlikeli bir ortam oluşturulmamalıdır. Bu etapta ise eğitmene ya da modeli uygulayan ebeveynlere görev düşmektedir. Etkinlik ortamının çocuklara uygun biçimde düzenlenmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra eğitim ortamının sadece tehlikeden uzak olması yeterli değildir. Çocukların sürekli olarak ilgisini çekecek etkinliklere yönelik çeşitli malzemeler ve oda tasarımı planlanmalıdır. Bu aşamalarda hangi kuralların göz önünde bulundurulması gerektiği ise Montessori eğitmenlik eğitimlerinde anlatılmaktadır.

Montessori Egitim Sureci Hakkinda 1

Montessori eğitim modelinin diğer prensipleri arasında çocuğa saygı olgusu da bulunmaktadır. Çocuğa saygı prensibi aslında sunulan etkinlik ortamının ve eğitim modelinin özgürlüğe izin vermesini yansıtmaktadır. Gözetmenin sürekli olarak etkin biçimde etkinliklere dahil olmaması çocuğun beklentilerine ve seçimlerine saygı duyulduğunu kanıtlamaktadır. Bir başka temel prensip olan emici zihin de bu etkinlikler boyunca edinilen alışkanlıkları ve kazanımları açıklamaya yöneliktir. Duyarlı dönemler ise çocukların hangi yaş aralığında ne gibi becerilerinin geliştiğini anlatmaktadır. Dolayısıyla Montessori eğitmenlik eğitimi sertifikası programlarına mutlaka kayıt olunmalıdır. Nitekim bu eğitim modelinin detaylı kazanımları edinilmeden uygulanması imkansız olacaktır. Kuramsal ve bilimsel art alanı kuvvetli olan Montessori teknikleri, çocukların en uygun gelişim sürecine dahil edilmesini hedeflemektedir.

Montessori Eğitim Uygulamalarında Önemli Noktalar

Montessori eğitim uygulamalarında birçok detay göz önünde bulundurulmaktadır. Bunların arasında yalnızca yaklaşımın beş adet temel prensibinden söz etmek yeterli değildir. Çünkü eğitim modelinin hedeflerini daha net biçimde ortaya koymak için hangi kazanımların edinildiğinden de bahsedilmelidir. Günümüzde gerek ebeveynlerin gerek ise oku7l öncesi eğitmenlerinin kayıt oldukları Montessori eğitim nedir sorunu farklı boyutlarıyla ele almak yerinde olacaktır. Örneğin bu eğitim sürecine dahil edilen çocukların hangi eğitim etkinliklerinden hoşlandıkları belirtilebilmektedir. Bilim, görsel sanatlar, coğrafya, müzik, matematik vb. alanların hepsine yönelik materyaller hazırlanabilmektedir. Çeşitli kitapların, defterlerin ilgi çekici oyun nesnelerinin ve gelişime katkıda bulunan materyallerin belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca düzenli olarak yeni etkinliklerde kullanılabilecek ilgi çekici ve faydalı materyaller bulundurulmalıdır.

Montessori eğitim modeli boyunca çocukların kendi etkinliklerini gerçekleştirilebilmeleri hem eğlenceli hem de gelişimi destekleyici detayları ortaya çıkarmaktadır. Çocukların hoşlandıkları olguların Dr. Maria Montessori tarafından kuramın geliştirildiği dönemlerde belirlendiği bilinmektedir. Bunlar arasında özgür seçimlerin ve hareket etme olanağının ön plana çıktığı söylenebilmektedir. Bunun yanı sıra hatalarının denetimini kendi başına yapan çocukların daha fazla sorumluluk bilincine ulaştıkları görülmektedir. Okuma ve yazma faaliyetleri, düzenli ve temiz bir çevre gibi olgular da çocukların eğilim gösterdikleri motivasyon artırıcı durumlardandır. Bunun yanı sıra bazı etkinliklerin tekrar edilmesi ya da özgür faaliyetlere dayanan bir düzenin kurulması da Montessori eğitiminin faydaları arasındadır.

Tıklayın
Müşteri hizmetleri
7 Renk Akademi
Merhaba.Size yardımcı olmak için buradayım.Alt menüden bize bağlanabilirsiniz.