Montessori Etkinlikleri ve Eğitimi

Montessori etkinlikleri nedir sorusunu yanıtlamak adına farklı boyutlarda açıklamalar sunmak gerekmektedir. Özellikle bu metodun tarihçesine bakıldığında önemi ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte Montessori etkinliklerinde hangi uygulamaların yapıldığı da konunun açıklanmasında etken hususlardandır. Dolayısıyla öncelikli olarak Montessori etkinliklerinin hangi bağlamda uygulandığından söz edilebilmektedir. Montessori yönteminde çocukların kendi iç dünyalarını yansıttıkları ve bireysel olarak yönettikleri etkinlikler kullanılmaktadır. Böylece hem yaratıcılık düzeylerinin hem de duygusal tepkimelerin gözlemlenmesi söz konusu olmaktadır. Dünyayı keşfetmeye başlayan çocukların her birinin kendi bireysel davranışlarını ortaya koydukları bilinmektedir. Bu süreçte çocukların bireysel olarak gözlemlenmesinde ise Montessori etkinliklerinin önemi artmaktadır. Çünkü çocukların kendi yönettikleri etkinlik süreçlerinde potansiyel becerilerin ve olası psikolojik ya da fizyolojik problemlerin yansıtıldığı görülmektedir.

Montessori etkinlikleri bakıldığında çocukların ilgi alanlarının keşfedilmesi de mümkündür. Çocukların gerek iç dünyalarındaki gelişim seviyelerinin gerek ise yönelimlerinin belirlenmesi olağandır. Çocuğun süreci kendi başına yönetmesi ise bunun saptanmasındaki temel etkendir denebilir. Montessori eğitimi alındığında bu sürecin nasıl desteklenmesi gerektiği öğrenilebilmektedir. Yalnızca eğitmenlerin değil ayrıca ebeveynlerin de böyle bir metoda dair eğitimlerini tamamlamaları mümkün görülmektedir. Bunun yanı sıra çocuk gelişimi uzmanlarının da vazgeçilmez yöntemlerinden birinin Montessori etkinlikleri olduğu bilinmektedir. Ayrıca çocuk gelişimi sürecini gözlemleyen oyun terapistlerinin ya da masal terapistlerinin de Montessori tekniklerini öğrenmelerinde fayda vardır. Bu metot birden çok alanda geçerlilik taşıyan ve uygulanmasında fayda bulunan etkinlikleri sunmaktadır. Özgür dünyalarını keşfeden çocukların zihinsel gelişim süreçlerinin yanı sıra davranışsal eğilimlerinin de ortaya çıktığı söylenebilmektedir.

Montessori Etkinlikleri Önemi Nedir?

Montessori etkinliklerinin hedefleri arasında çocukların kendi keşiflerini ve eğilimlerini gözlemlemek yer almaktadır. Ancak bu etkinlik süreçlerinde hangi uygulamaların yürütüldüğü de merak edilmektedir. Özellikle Montessori eğitimini almak isteyen kişilerin hangi becerilere sahip olmaları gerektiğini araştırdıkları görülmektedir. Ancak Montessori etkinlikleri nedir konusunda birtakım örneklerin sunulması uygundur. Eğitim bağlamında öğretmenlerin uygulayabilecekleri metodu ev ortamında ebeveynlerin uygulamaları da mümkündür. Çevrenin etkinliklere uygun hale getirilmesi ve gerekli materyallerin doğru seçimleri de önem taşıyan detaylardandır. Montessori eğitim sürecinde bu gibi detaylı becerilerin edinilmesi söz konusudur. Eğitim sürecinde çocuklara sunulacak etkinlik alanlarının edinilmesi de olağandır. Genel olarak dil, bilim, görsel sanatlar, müzik, matematik vb. alanlarda etkinliklerin oluşturulduğu söylenebilmektedir.

Montessori eğitiminde yer alan kazanımlar arasında bu etkinliklerin ne işe yaradığı da açıklanmaktadır. Özellikle çocukların kendi yaptıkları seçimlerin sorumluluğunu üstlenmeleri mühimdir. Bu sayede hatalı ya da doğru davranışların öğrenilmesi olasıdır. Yine çocukların etkinlik sürecinde gösterdikleri tepkiler doğrultusunda onaylanan ya da onaylanmayan davranışlarını keşfetmeleri uygundur. Sosyal ilişkileri kurma sürecinde gelişim gösteren küçük çocukların hangi adımları uygulamaları gerektiği de ortaya çıkmaktadır. Böylece çocukların yalnızca bireysel gelişimleri değil ayrıca sosyal ortamlara katılma becerileri de artırılmaktadır. Çocukların bireysel yönelimlerine izin verilen Montessori etkinlikleri boyunca sorumluluk almayı öğrenmeleri ve disiplin kavramına hakim olmaları da önemli kazanımlardandır denebilir. Dolayısıyla Montessori etkinlikleri okul öncesi eğitim sürecindeki çocuklar için de oldukça faydalıdır.

 

Montessori Metodunun Detayları

Montessori Etkinlikleri ve Egitimi 2Montessori metodunun tarihçesine bakıldığında yöntemin hangi prensibe bağlı olarak oluştuğu açıklanabilmektedir. Metodun geçmişine değinmek gerekirse adını Dr. Maria Montessori adlı bilim insanından aldığı görülmektedir. 1900’lü yılların başında çalışmalarını başlatan Dr. Maria Montessori günümüzde çok önemli olan bir yöntem olan Montessori modelini geliştirmiştir. Bu etkinlik modelinin temel prensiplerinin açıklanmasında Montessori etkinlikleri nedir sorgusunun incelenmesi mümkündür. Etkinliklerin temel amacı çocuğun bireysel gelişimine özgür bir ortam ile katkıda bulunulmasıdır. Ancak bu ortamda çocukların yapacakları seçimler sayesinde sorumluluk alma ve yönetme kazanımları da gelişim göstermektedir. Bunun yanı sıra Montessori modeli sayesinde çocukların zorluk çektiği alanların ya da olguların ortaya çıkması da söz konusudur. Bu sebeple Montessori etkinlikleri gerek okul öncesi eğitim kurumlarının gerek ise terapi merkezlerinin vazgeçilmez uygulamalarından biri olmuştur.

Montessori metodunun detaylarında 5 adet temel prensipten söz edilmesi gerekmektedir. Metoda dair beş temel prensipte farklı olguların aşamalı hale getirildiği görülmektedir. Bunların ilki çocuğa saygıdır. Yani çocuğun bireysel kazanımlarına uygun bir ortam sunulması saygı kavramının desteklenmesinde başarı yaratmaktadır. Bir diğer temel prensip ise emici zihin olarak adlandırılmaktadır. Çocuğun çevreden edindiği kazanımları ve zihinsel süreçleri ifade eden emici zihin hafızanın gelişimine yöneliktir. Prensipler arasında yer alan diğer üç kavram ise hazırlanmış çevre, kendi kendine eğitim ve duyarlı dönemler olarak adlandırılmaktadır. Tüm bu prensipler aslında Montessori etkinlikleri kazanımları kapsamında ele alınan aşamaları ifade etmektedir. Dolayısıyla bu etkinliklerin uygulanması için teorik ve uygulamalı eğitimlerinin alınması mühimdir denebilir.

Tıklayın
Müşteri hizmetleri
7 Renk Akademi
Merhaba.Size yardımcı olmak için buradayım.Alt menüden bize bağlanabilirsiniz.