Montessori Eğitmen Eğitimi Boyunca Edinilen Bilgiler

Montessori eğitmeni olmak isteye bireylerin çeşitli sertifika kurumlarına başvurmaları mümkündür. Bu eğitim paketlerinde ise eğitim yaklaşımının önemi dahil olmak üzere sayısız kazanım bulunmaktadır. Dolayısıyla Montessori eğitmen eğitimi boyunca hangi derslerin görüldüğünü örneklendirerek edinilecek bilgilerin açıklanması söz konusudur. Sertifika kurumuna göre daha ayrıntılı uygulamalar ve örneklerin sunulduğu dersler ile karşılaşılabilmektedir. Lakin her eğitim kurumunda ilk sunulan derslerin içeriği metodun temelinin kavranmasına yöneliktir. “Montessori eğitim modeli nedir ve tarihçesi neleri içermektedir?” gibi sorguların cevapları öğrenilmektedir. Bunların yanı sıra bu eğitimin nasıl bir model olduğuna dair bilgiler sunulmaktadır. Karma etkinlikleri içeren Montessori eğitiminin çocuklara katkıları ve önemi de ortaya çıkarılmaktadır.

Montessori eğitmen eğitimlerinin devam eden ders içeriklerinde modelin hedefleri ve etkin roller de açıklanmaktadır. Çocuğun eğitimde aktif rolde olması ve eğitmenin buna nazaran gözlemci rolünde kalmasına dair açıklamalar yapılmaktadır. Böylece Montessori eğitiminde eğitmenin rolü de daha net bir düzlemde öğrenilebilmektedir. Bu modeli uygulayacak olan eğitmen adaylarının kendi rollerini ve yaklaşımın temel prensiplerini öğrenmeleri tamamlanmaktadır. Ardından çocukların gelişim süreçleri ve bu yaş aralığında edinilen motor beceriler belirtilmektedir. Bu sayede çocuklara hangi materyallerin hangi yaş grubunda sunulması gerektiği de açıklığa kavuşmaktadır. Bir başka ders içeriği ise çocukların gerek fizyolojik gerek psikolojik edinimlerindeki analizlerinin gerçekleştirilmesine dair verilmektedir. Bireysel eğitimin, bilim etkinliklerinin, sanat çalışmalarının hangi materyallerle aktarılacağının öğrenilmesi olağandır. Uygulamalarla ve eğitim modelinin örnekleri ile tamamlanan sertifika eğitiminin içerisinde sayısız ders ve kazanım yer almaktadır denebilir.

Montessori Eğitmen Eğitimi Veren Kurum Seçenekleri

Farklı kurumlardan alınabilecek Montessori eğitmen eğitimi paketleri vardır. Bunların Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversite onaylı sertifikalar ile tamamlandığı bilinmektedir. Böylece eğitimin sonrasında bu sertifikanın geçerli olduğu kurumlarda ya da sektörlerde iş bulunması da mümkündür. Yalnızca ebeveynlerin tercih etmedikleri Montessori eğitmenliğinin farklı kurumlardaki derslerle edinilmesi söz konusudur. Özel kurumların sunduğu sertifika programların herkesin kayıt olması uygun görülmektedir. Ayrıca çeşitli devlet üniversitelerinde ya da vakıf üniversitelerinde de Montessori uygulayıcısı eğitimlerinin sunulduğu söylenebilmektedir. Bu sayede gerek uzaktan eğitim modeliyle gerek ise yüz yüze eğitim yoluyla Montessori eğitmen eğitimi detaylarının öğrenilmesi olağan hale gelmektedir. Montessori Egitmen Egitimi Boyunca Edinilen Bilgiler 1

 

Montessori eğitimi uygulayıcısı olacak kişilerin özel kurumlardan ya da üniversitelerden alacakları sertifikalar bu modelin uygulayıcısı olmaya hak kazanıldığını göstermektedir. Çeşitli eğitim kurumlarında sertifikanın önemli bir doğrulama belgesi olarak geçerliliğe sahip olacağı da böylelikle açıklığa kavuşmaktadır. Özel eğitim kurumlarında ya da terapi merkezlerinde sertifikanın geçerliliği olacaktır. Yine hastanelerde ya da sosyal hizmetlere bağlı kurumlarda Montessori eğitmenlik sertifikası büyük bir öneme sahiptir. Bunun yanı sıra aile danışmanlığı yapan ya da çocuk terapistliği yapan kişilerin de sertifika programları sayesinde bu eğitim yaklaşımını öğrenmeleri mümkündür. Farklı sertifika geçerlilik alanları arasında özel sektörde bulunan anaokulları, kreşler ya da okul öncesi eğitim merkezleri de yer almaktadır. Elbette çocuk bakıcısı olarak çalışanlar da böyle sertifika eğitimlerine katılarak Montessori tekniklerini ve etkinliklerini öğrenebileceklerdir.

Montessori Eğitmen Eğitimi ve Kazanımları

Montessori eğitmenliği yapacak kişiler eğitim programları sayesinde yalnızca teorik bilgileri edinmemektedirler. Bunun yanı sıra bu eğitim modelinin çocuklardaki hangi olguları öne çıkardığını da görebilmektedirler. Özellikle çocukların eğitim ve gelişim süreçlerinde hangi olgulardan hoşlanıp hangi olgulara karşı olumsuz tepkimeler sergiledikleri de anlaşılabilmektedir. Örneğin çocukların kendi keşfettikleri ve rahat hareket edebildikleri eğitim modellerini daha çok sevdikleri söylenebilmektedir. Ayrıca eğitim boyunca cezaların ya da katı kuralların çocukların özgüven düzeylerini ve kendilerini rahatça ifade edebilme becerilerini olumsuz etkilediği saptanmıştır. Dolayısıyla Montessori eğitmen eğitimi süresince sayısız olgunun göz önüne alınması ve buna uygun bir eğitimin sunulması açıklanmaktadır.

Montessori eğitmenlik sertifikası almak için çeşitli dersleri gören bireylerin birçok kazanımla karşılaşacakları belirtilmelidir. Psikolojik ve fizyolojik yorumların yapılması için bilimsel kuramların öğrenilmesi zorunludur. İşte Montessori eğitmenlik eğitimlerinde bu bilgiler de yer almaktadır. En önemli kazanımlardan biri ise çocuklara saygı duymanın ve çocukları bireysel olarak gözlemlemenin ne kadar mühim olduğunun anlaşılmasıdır. Bu sayede hem ebeveynlerin hem de eğitmenlerin çocuklarla kurdukları ilişki daha sağlıklı olacaktır. Bu sayede Montessori eğitmen uygulamaları arasında bulunan etkinliklerin ve iletişim ortamının daha uygun bir düzleme taşınacağı söylenebilmektedir. Montessori eğitmeni olarak çalışma ortamını ve çalışma materyallerini hazırlayacak olan kişilerin doğru seçimleri yapmaları da mümkündür. Bu eğitimin içeriğinde her yaş aralığında kullanılabilecek materyaller ve bu materyaller ile verilebilecek eğitimler de örneklendirilmektedir. Montessori eğitmenlik sertifikası alan bir kişinin tüm uygulamalar üzerinde yetkinlik kazanacağı kesindir.

Tıklayın
Müşteri hizmetleri
7 Renk Akademi
Merhaba.Size yardımcı olmak için buradayım.Alt menüden bize bağlanabilirsiniz.