Montessori Eğitimi Kursu Nedir?

Montessori eğitimi kursu alacak kişileri birbirinden farklı branşlarda çalışma imkanı beklemektedir. Elbette kursu ebeveynlerin de alması mümkündür. Ancak Montessori yaklaşımının kullanıldığı pek çok eğitim kurumu ve rehabilitasyon merkezi bulunmaktadır. Böylece günümüzde sıklıkla başvurulan tekniklerden biri olan Montessori eğitim modeline dair detaylı kazanımlar elde edilebilmektedir. Bu eğitim sürecinde öğrenilen teorik ve uygulamalı becerileri, Montessori eğitimi kursunda hangi derslerin yer aldığını açıklayarak anlatmak mümkündür. Fakat bunun öncesinde eğitim yaklaşımında hedeflenen hususlardan söz etmekte fayda vardır. Montessori eğitimi sayesinde çocukların deneyimsel öğrenme modeline dahil edildikleri bilinmektedir. Montessori tekniklerinin beş temel prensibi sayesinde çocuğun özgür iradesiyle kendi kendine eğitim olanağı oluşturulabilmektedir.

Montessori eğitimi kursunda çocuklara sunulacak bu deneyimsel öğrenme tekniğinin kuramsal art alanına değinilmektedir. Öncelikle Dr. Maria Montessori’nin, 1900’lü yılların başında geliştirdiği özel yaklaşımın hedefleri öğrenilmektedir. Böylesine özgür eğitim modelleri çocukların yaratıcılık seviyelerini rahatça yansıtabilmelerini sağlamaktadır. Bunun yanı sıra her çocuğun kendine has becerilerini yansıtması da söz konusu hale gelmektedir. Ancak Montessori eğitimi kursu nedir dendiğinde bu tekniklerin çocuklara hangi ortamda sunulacağından da bahsedilmektedir. Yani eğitim boyunca gerek ebeveynlerin gerek ise eğitmenlerin hangi role sahip oldukları belirlenmektedir. Montessori yaklaşımının özgür çalışma ve keşfetme ortamı hedefine bağlı kalınarak hangi etkinliklerin uygulanabileceği edinimlerin arasında yer almaktadır. Ardından ayrıntılı etkinlikler ve farklı disiplinlerde kullanılabilecek materyaller de uygulamalı beceriler arasında sunulmaktadır.

Montessori Eğitimi İçin Eğitim Paketleri

Montessori eğitimini almak isteyen kişilerin farklı kurumların sertifika programlarına bakmaları mümkündür. Bu eğitim paketlerinin içeriğinde ise gerekli yetkinliklerin değişiklik yapılmaksızın aktarıldığı söylenebilmektedir. Söz konusu yaklaşımın ne olduğu ve hangi çocuk etkinliklerini içerdiği, Montessori eğitimi kursu için öncelikli edinimlerdendir. Bunun yanı sıra eğitim yaklaşımının yalnızca okul öncesi eğitim seviyesinde geçerli olmadığı da anlaşılmaktadır. Montessori eğitimi farklı yaş aralığındaki çocuklara uygulanabilen modellerdendir. Dolayısıyla okul öncesi çocuklarının Montessori teknikleri ile eğitim görmeleri kadar ilkokul ve lise seviyesindeki çocukların da bu eğitim modelinden yararlanmalarının önemi belirtilmektedir. Elbette eğitim kurumlarının ilkokul veya lise gibi düzlemlerinde bu teknik tek başına uygulanmamaktadır. Ancak uygulamalı eğitimlerin bu seviyelerde ne gibi etkinliklerden ve çalışmalardan oluştuğunun bilinmesi eğitmenler için oldukça yararlıdır denebilir.

Montessori Egitimi Kursu Nedir 2

Montessori eğitimi kursunun temel kazanımlarından bahsetmek yerinde bir açıklama olacaktır. Programların kazanımlarının belirtildiği açıklamalarda mutlaka özgür çalışma ve eğitim ortamının hazırlanma becerisine rastlanmaktadır. Bunun haricinde çocukların bilişsel özelliklerinin keşfedilmesi de mühimdir. Nitekim Montessori eğitimi kursu dersleri arasında hem psikoloji hem de sosyoloji ile ilişkili disiplinler de yer almaktadır. Özellikle eğitim modelinin, çocukların gelişim süreçlerine dair net açıklamaları sunduğu bilinmektedir. Dolayısıyla eğitim modelinin öğrenilmesiyle birlikte çocukların gelişim sürecine katkıda bulunacak bağımsız etkinlikler ve yaratıcı çalışmalar da incelenmektedir. Her çocuğun kendine has kazanımları ve gelişim süreci nitelikleri olabilmektedir. Çocukları bir birey olarak özel ele alan Montessori eğitim yaklaşımında her çocuğun ayrımsız olarak gözlemlenmesinin yanı sıra özel becerilerinin fark edilmesi de söz konusudur. Böylelikle çocuğun eğitim sürecine, gelişim sürecine ve fiziksel ya da psikolojik davranışlarına yorum getirilebilmektedir.

Montessori Eğitimi Kursu Veren Yerler Nelerdir?

Montessori eğitimini almak isteyen kişilerin farklı kurumlara başvurabileceğinden söz edildi. Burada kurumların sunduğu sertifikaların geçerlilik seviyesinden de bahsetmek olağandır. Özellikle eğitim sektöründe çalışanların ya da çalışmayı düşünenlerin sertifikalar ile kazandıkları yetkinlikler ortadadır. Bu sebeple Montessori eğitimi kursu almak isteyen kişilerin çeşitli üniversitelerin sertifika programlarına bakmaları yerinde olacaktır. Bununla birlikte özel sertifika kurumlarının da bu alana yönelik ayrıntılı eğitim paketlerini sundukları söylenebilmektedir. Her iki seçeneğin sonucunda da Montessori eğitmenlik eğitimi kursu alınmış olacaktır. Bu kursun tamamlanması ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika edinilmektedir. Sertifikaların aynı zamanda üniversite onaylı olmaları ise geçerliliğini kanıtlayan hususlardandır. Böylece sertifikanın özgeçmişlere eklenmesi ya da iş bulma sürecinde kazanılan becerileri temsil edecek biçimde kullanılması mümkün hale gelmektedir.

Montessori eğitimi boyunca hem teorik hem uygulamalı derslerin alınması mühimdir. Çünkü Montessori eğitim yaklaşımı çocukların psikolojik gelişim süreçlerini de ele almaktadır. Bunun haricinde çocukların gerek bilimsel alanlarda gerek ise sanat alanlarında yapabilecekleri etkinlikleri örneklendirmektedir. Elbette Montessori eğitim modelinin en önemli hususlarından biri de çocukların bireysel kimliklerini kazanmalarına yardımcı olmasıdır. Kendini özgür hisseden çocukların yönelimlerini ya da tercihlerini daha rahat bir biçimde ortaya koyabildikleri söylenmelidir. Ayrıca çocukların kendi seçimlerinin sonucunda ortaya çıkan sorumluluk becerisini edinmeleri de sağlanmaktadır. İşte Montessori eğitimi kursu veren kurumlar buna uygun dersleri ayrıntılı bilgilerin eşliğinde aktarmaktadırlar denebilir.

 

Tıklayın
Müşteri hizmetleri
7 Renk Akademi
Merhaba.Size yardımcı olmak için buradayım.Alt menüden bize bağlanabilirsiniz.