Montessori Eğitimi Kapsamındaki Kazanımlar

Montessori eğitimi günümüzde pek çok kişinin merakla araştırdığı eğitim modellerinden biri haline gelmiştir. Tarihine bakıldığında Dr. Maria Montessori tarafından yapılan bilimsel araştırmaların görüldüğü modelde etkin bir gelişim ortamı hedeflenmektedir. Bu etkinliğin sağlanması adına modelin temel prensiplerine bağlı kalınarak doğru yönlendirmelerin oluşturulması gerekmektedir. Özellikle Montessori eğitimini uygulayacak olan eğitmenlere, çocuk gelişimcilere ya da ebeveynlere büyük görev düşmektedir. Etkinlik ve eğitim süreçlerine baskıcı bir rolde katılım sağlanmamaktadır. Bunun aksine etkinlik ortamının, çocuklara sunulabilecek uygulamaların ve gözlemleme sürecinin doğru yönetilmesi mühimdir. Bu nedenle Montessori eğitimi kapsamında birbirinden farklı kuramsal bilgiler edinilmektedir. Psikoloji ve sosyoloji alanı ile ilişkili olan Montessori eğitimlerinin edinilmesi adına sertifika kurumlarına başvurulması mümkündür.

Montessori eğitiminde eğitmenlik yapacak kişilerin edinimlerinden söz edilmelidir. Kuramın temel 5 prensibine dayanan bu eğitim ortamının hazırlanması önemlidir. Dolayısıyla Montessori eğitimi kazanımları arasında hazırlanmış çevre prensibinden bahsedilmelidir. Bu prensip eğitimin uygulanacağı ortamın hem eğlenceli hem de gelişim sağlamaya destek verici biçimde hazırlanmasını açıklamaktadır. Bunun yanı sıra çocukların hangi dönemde ne gibi becerileri kazandıklarına açıklık getiren duyarlı dönem süreci de bilinmelidir. Emici zihin prensibine bağlı olarak çocukların çevreyle ilişkileri ve bu çevreden aldıkları kazanımlar açıklanabilir hale gelmektedir. Çocuğa saygı ile kendi kendine eğitim prensipleri ise Montessori yaklaşımının hedeflediği eğitim modelini doğrudan simgelemektedir denebilir. Bunların yanı sıra eğitmenlerin başvurdukları Montessori yaklaşımı dersleri boyunca uygulamalara da hakim olacakları söylenebilmektedir.

Montessori Eğitimi İle Hedeflenen Uygulamalar Nelerdir?

Montessori modelinde hedeflenen uygulamalardan da bahsedilmesi gereklidir. Burada yapılacak etkinliklerden ziyade etkinliklerin çocuklara nasıl aktarılması gerektiği açıklanmalıdır. Öncelikle özgürce hareket edilebilecek sağlıklı bir ortam hazırlanmalıdır. Böylece çocukların rahatça hareket etmeleri ya da etkinliklerini diledikleri gibi yapabilmeleri mümkün olacaktır. Bunun hemen ardından mutlaka materyallere değinilmelidir. Yapılacak etkinlikler ve çalışmalar için gerek faydalı gerek ise ilgi artırıcı malzemelerin seçimi mühimdir. İşte bu gibi evrelerde eğitmenlere ve ebeveynlere dikkat isteyen bir rol sunulmaktadır. Eğitmenin çocuklara baskı yapmasından ya da katı kurallar koymasından ziyade gözlemci rolünde kalması beklenmektedir. Ancak gerekli görülen anlarda eğitmenin etkinlik ortamına dahil olabileceği belirtilmektedir. Bu gerekli ve zorunlu durumlar ise Montessori eğitimi derslerinde açıklanmaktadır. Bu sebeple Montessori eğitim yaklaşımının bir sertifika programında ayrıntılı olarak öğrenilmesi gerekecektir.Montessori Egitimi Kapsamindaki Kazanimlar 1

 

Montessori eğitimlerinde çocukların kendi yönelimlerinin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda çocukların ilgi alanları, psikolojik durumları ya da yönelim gösterdikleri davranışsal tepkimeler gözlemlenebilmektedir. Çocukların kendi seçimlerinin ardından bunun sorumluluğunu üstlenmeleri için temel hazırlanmaktadır. Bu gibi özgür ortamlarda çocuğun bireysel kimliğini yansıtması daha uygun hale gelmektedir. Ayrıca içine kapanık ya da özgüven eksikliği yaşayan çocukların dahi bu eğitim sürecinde kendilerini daha rahat ifade edebildikleri görülmektedir. Bunların yanı sıra Montessori eğitim yaklaşımının faydaları arasında farklı detaylar da yer almaktadır. Bilimsel, sanatsal ya da temel becerilere yönelik sınırsız etkinliğin yapılması muhtemeldir. Yani Montessori eğitimi yaklaşımı için çoklu boyutlarda yürütülen kapsamlı bir eğitim modelinin oluşturulduğu söylenebilmektedir.

Montessori Eğitimi Etkinlikleri Neleri İçermektedir?

Montessori eğitimi etkinliklerinde sayısız alana yönelik uygulamalar hazırlanabilmektedir. Çocukların özgür ortamlarında müzik, görsel sanatlar veya spor gibi alanlara eğilim göstermeleri muhtemeldir. Bunun yanı sıra temel matematik ya da dil edinimi becerileri de gelişmektedir. Ayrıca coğrafya ya da dünya bilgisine yönelik etkinlikler de çocuklara büyük edinimler sunmaktadır. Çocukların severek uyguladıkları etkinlikler arasında bilim çalışmaları da yer almaktadır. Özellikle dünyayı keşfetmeye başlayan küçük çocukların bir şeyleri gözlemlemeyi ne kadar ilgi çekici buldukları bilinmektedir. İşte Montessori eğitimi kapsamında bu gibi etkinliklere de uygun bir ortam sunulmaktadır.

Montessori eğitimlerini alacak olan bir eğitmenin farklı uygulama aşamalarına dair uygulamaları görecekleri söylenebilmektedir. Modüllerin içeriklerine bakıldığında temel davranış kazanımlarına dahi rastlanmaktadır. Montessori metodunun uygulamalarında aile ortamında yapılabilecek yardımcı etkinlikler vardır. Örneğin sofranın hazırlanması, ev işlerine yardım edilmesi veya misafirlerin ağırlanması gibi etkinlikler keşfe açık olmalıdır. Yine nezaket kuralları, sofra adabı veyahut kişisel temizlik gibi becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir. Çeşitli objelerin ve eşyaların doğru kullanımı da keşfedilebilecek olgular arasındadır. Etkinlikler arasında bulunan uygulamaların anlaşılması amacıyla duyu eğitimlerine yönelik dersler de verilmektedir. Yapbozlar, tasarım çalışmaları, bilim etkinliği malzemeleri vb. detaylar da Montessori etkinlikleri arasında yer almaktadır. Yine dilbilgisi eğitime yönelik çeşitli kitaplar, kartlar vb. eğitici içerikler hazırlanabilmektedir. Matematik becerilerinde ya da dünya bilgisi kazanımlarında da etkinliklere uygun materyaller hazırlanabilmektedir. Dolayısıyla Montessori eğitimi etkinlikleri konusunda eğitim alınması ebeveynlerin ya da bu modeli uygulayacak olan uzmanların tüm ayrıntılara hakim olmalarını sağlamaktadır.

Tıklayın
Müşteri hizmetleri
7 Renk Akademi
Merhaba.Size yardımcı olmak için buradayım.Alt menüden bize bağlanabilirsiniz.